← back

Happy Birthday, Satoshi!

https://foundation.app/0xe3a591b751440dcf47922e2294a7305e781323ff/happy-birthday-satoshi-19773